Drömmen om ett extra hus på tomten kan bli verklighet genom att bygga ett attefallshus, ett komplementsbostadshus som erbjuder en mängd möjligheter. Här får du en översikt över vad du behöver veta för att förverkliga ditt projekt.

Möjligheter med Attefallshus

Attefallshuset, med en maxstorlek på 25 kvadratmeter (med möjlighet till 30 kvadratmeter för så kallade Bolundare), tillåter dig att utöka din fastighet med en mängd olika byggnadstyper. Dessa kan inkludera komplementsbostadshus, garage, växthus, gäststugor, förråd, bastun eller båthus. Detta erbjuder en flexibilitet att anpassa byggnaden efter dina behov, vare sig det är för permanentboende eller som ett fritidshus.

Regler och krav

För att bygga ett attefallshus måste vissa regler följas. Huset får inte överstiga 25 kvadratmeter och måste placeras i närheten av huvudbostaden på fastigheten, dock med en rekommendation att det ska vara möjligt att underhålla båda byggnaderna. Du kan bygga flera attefallshus så länge den totala arean inte överstiger 25 kvadratmeter. Dessutom måste byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte särskilt tillstånd erhålls från berörda grannar.

Höjden på ett attefallshus får generellt inte överstiga 4 meter från marken, med undantag för vissa delar som kan vara upp till 5 meter höga. Det är viktigt att konsultera med din kommun för lokala byggnadsbestämmelser och krav.

Attefallshus som komplementbostadshus

Ett attefallshus kan tjäna som en självständig bostad och kräver därför en högre standard jämfört med en friggebod. Detta innebär att bostadsfunktioner som kök och badrum, samt tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga, måste uppfyllas. Det blir allt populärare att bygga ett attefallshus för uthyrning, vilket kan vara ett utmärkt sätt att utnyttja extra mark.

attefallshus2

Byggprocessen

Innan byggstart är en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun nödvändig för att erhålla startbesked. Innehållet i anmälan varierar mellan kommuner, men inkluderar oftast ritningar och personliga samt fastighetsspecifika uppgifter. Handläggningstiden kan vara upp till tio veckor, och avgifter för behandlingen av start- och slutbesked tillkommer.

Viktiga överväganden

När du planerar att bygga nära vatten eller andra särskilt reglerade områden är det viktigt att först kontakta kommunen för att förstå de specifika reglerna som gäller. Att bygga utan nödvändiga tillstånd kan resultera i sanktioner, så det är kritiskt att följa den lagstadgade processen noggrant.

För ytterligare information och inspiration kring attefallshus, besök attefallshus. Denna källa kan ge dig en djupare förståelse och hjälp på din resa mot att bygga ditt drömhus.