Att bygga en friggebod kan vara ett utmärkt sätt att utnyttja din fastighet på, vare sig det handlar om att skapa ett extra utrymme för gäster, förvaring eller som en personlig reträtt. Men innan du börjar med ditt projekt är det viktigt att vara väl medveten om de regler och kostnader som är involverade, samt några andra viktiga överväganden.

Friggeboden

Regler och tillstånd

Det är viktigt att känna till reglerna kring att bygga en friggebod i Sverige. Friggeboden får ha en byggyta på högst 15 kvadratmeter och kräver varken bygglov eller bygganmälan. De kan användas för olika ändamål som till exempel förråd, garage, poolhus eller bastu​1​.

Kostnader av att bygga en friggebod

Priset för att bygga en friggebod kan variera mycket beroende på val av material, design och om du väljer att bygga den själv eller anlita en hantverkare. Om du väljer att anlita en snickare, kostar det ungefär 400-600 kronor/timme, och antalet arbetstimmar ligger på allt mellan 50-200 i normalspannet. Det finns också färdiga byggsatser tillgängliga som kan vara kostnadseffektiva och enklare att montera. Priset på en nyckelfärdig friggebod varierar stort, från 10 000 kronor upp till en halv miljon, beroende på standard och förutsättningar på tomten ​2​​3​.

Friggebod 15kvm Sorselestugan

Bygga själv eller anlita hantverkare?

Om du är händig och har tid, kan du välja att bygga friggeboden själv. Det är viktigt att ha en bra byggbeskrivning till hands och/eller hjälp av en snickare, särskilt när det gäller att bygga stommen och bjälklaget för friggeboden ​3​.

Grunden

När det gäller grundläggning kan du välja mellan olika alternativ såsom en klassisk betongplatta på mark, murblock (lecablock), eller gjutna betongplintar. Det är viktigt att ha dränerande material under murblocken för att säkerställa en stabil och hållbar grund ​4​.

Placering och exponering

Placeringen av din friggebod på tomten kan påverka både funktion och trivsel. Det kan vara en bra idé att överväga exponeringen mot solen och skydd mot vind, regn och snö när du väljer plats för din friggebod​ 5​.

Övriga Tips

  • Ha en klar vision och plan innan du börjar, och se till att du har de nödvändiga verktygen och materialen tillgängliga.
  • Tänk på isoleringen och valet av fönster för att hålla värmen i friggeboden, särskilt om du planerar att använda den under vintermånaderna​3​.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer, kan du säkerställa att ditt friggebodsprojekt blir framgångsrikt och uppfyller dina behov och förväntningar.

Frågor och svar (FAQ)

1. Vad används en friggebod till?

  • Friggeboden kan användas för många olika ändamål, som ett förråd, garage, poolhus, bastu, växthus eller en gäststuga. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur du vill använda din friggebod ​1​.

2. Hur mycket kostar det att bygga en friggebod?

  • Kostnaden för att bygga en friggebod varierar beroende på design, materialval och om du väljer att bygga den själv eller anlita en hantverkare. Priset för en friggebod varierar från omkring 20 000 kronor till flera hundra tusen kronor, och en lyxigare nyckelfärdig variant kan kosta uppemot 750 000 SEK ​2​​3​.

3. Behöver jag ett bygglov för att uppföra en friggebod?

  • Nej, du behöver inte något bygglov eller bygganmälan för att bygga en friggebod, förutsatt att den inte överstiger 15 kvadratmeter i storlek ​1​.

4. Vad ska jag tänka på när jag väljer plats för min friggebod?

  • Det kan vara bra att överväga solens exponering, skydd mot vind, regn och snö, samt områdets dränering. Placeringen kan också påverkas av om det finns några befintliga skydd, som träd eller berg, som kan erbjuda skydd mot väder och vind ​4​.

5. Vilka är de grundläggande stegen för att bygga en friggebod själv?

  • De grundläggande stegen inkluderar att sätta grunden, bygga upp stommen och bjälklaget, installera isolering och fönster, samt montera väggar och tak. Det är viktigt att ha en bra byggbeskrivning till hands, eller ta hjälp av en snickare för att säkerställa att allt arbete utförs korrekt ​5​.