Att planera och genomföra byggprojekt kräver mycket eftertanke och uppmärksamhet på detaljer. En av de mest kritiska aspekterna att överväga när du planerar ditt projekt är kostnaden för arbetskraft, särskilt kostnaden per timme för hantverkare. Hantverkare är professionella som är skickliga på att utföra olika typer av arbete inom byggbranschen, inklusive snickare, målare, elektriker och rörmokare, för att bara nämna några. De spelar en avgörande roll i varje byggprojekt och deras expertis kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Timpriser för hantverkare varierar kraftigt

Timpriserna för hantverkare varierar kraftigt beroende på flera faktorer. Det inkluderar bland annat hantverkarens erfarenhet och kvalifikationer, projektets omfattning och komplexitet, samt regionen där projektet ligger. I större städer som Stockholm, Göteborg eller Malmö tenderar timpriserna att vara högre jämfört med mindre städer och orter som Karlstad eller Borås​1​.

Olika typer av hantverkare

Det finns också variationer i timpriser mellan olika typer av hantverkare. Exempelvis varierar timpriserna mellan snickare, elektriker, rörmokare och målare. Det är därför viktigt att ha en klar förståelse för de förväntade arbetskraftskostnaderna innan du inleder ditt projekt, så att du kan budgetera korrekt och undvika obehagliga överraskningar längre fram.

Typ av arbete och timpris

 • Målare – 300-400 kr i timmen
 • Snickare – 300-450 kr i timmen
 • Murare – 350-550 kr i timmen
 • Låssmed – 400-800 kr i timmen
 • Svetsare – 700-900 kr i timmen
 • Rörmokare – 450-600 kr i timmen
 • Flyttfirma – 300-500kr i timmen
 • VVS-montör – 500-600 kr i timmen
 • Elektriker – 400-550 kr i timmen
 • Golvläggare – 350-600 kr i timmen
 • Plåtslagare – 800-900 kr per kvadratmeter
 • Takläggare – 450-650 kr i timmen

ROT-avdrag

ROT-avdraget är en skattereduktion som infördes i Sverige för att underlätta och stimulera privata personers möjligheter att anlita hantverkare för olika typer av reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-arbeten) av bostaden. När du anlitar ett företag för ROT-arbete, kan du få en skattereduktion för delar av arbetskostnaden, där företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till ROT-avdrag, och material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om ROT-avdrag åt dig​1​.

Här är några nyckelpunkter om ROT-avdraget och dess relation till timpriset för hantverkare:

 1. Skattereduktion: ROT-avdraget innebär en skattereduktion på arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare för olika ROT-arbeten. Det är en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, och företaget får dra av denna summa direkt på fakturan. Det betyder att du som kund endast betalar 70% av arbetskostnaden upp till ett visst belopp​2​​3​.
 2. Maximalt Avdrag: Under 2023 är det maximala beloppet för ROT-avdrag 50 000 kr per person och år. Om en person i hushållet har utnyttjat sina ROT-avdrag kan en annan person i hushållet använda sina ROT-avdrag för kommande arbete​4​.
 3. Inverkan på Timpriset: ROT-avdraget kan påverka det effektiva timpriset för hantverkare. Genom att dra av 30% av arbetskostnaden på fakturan minskar den faktiska kostnaden för att anlita hantverkare, vilket gör det mer ekonomiskt överkomligt för kunderna att genomföra nödvändiga arbete på sin bostad​5​.
 4. Framtida Ändringar: Det har föreslagits att taket för ROT-avdraget ska höjas tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten, som en del av regeringens åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn​6​.

ROT-avdraget är en viktig faktor att överväga när du planerar ett byggprojekt, särskilt om du överväger kostnaden för arbetskraft och timpriset för hantverkare. Genom att utnyttja ROT-avdraget kan du avsevärt minska de totala arbetskostnaderna och göra ditt projekt mer ekonomiskt överkomligt.


Frågor och svar:

Vad kostar en snickare per timme?

Timpriset för en snickare i Sverige år 2023 ligger mellan 400-550 kr per timme plus moms, även om vissa hantverkare tar mellan 750-800 kr per timme​2​​1​.

Varierar timpriserna mellan olika städer?

Ja, hantverkare i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö tenderar att ta mer betalt per timme jämfört med hantverkare i mindre städer eller orter​1​.

Hur påverkar projektets omfattning timpriset?

Omfattningen av jobbet har betydelse för timpriset. Ju större projekt, desto större utrymme finns det ofta för kunden att förhandla sig till ett bättre timpris​1​.

Varierar timpriset mellan olika typer av hantverkare?

Ja, olika typer av hantverkare har olika timpriser. Exempelvis kan elektriker ha ett timpris mellan 300-420 kr, medan badrumshantverkare har ett spann mellan 340-550 kr per timme​3​.

Finns det något sätt att minska kostnaden för hantverkare?

Ja, du kan minska kostnaden genom att utnyttja ROT-avdraget, som kan halvera kostnaden för arbetskraft upp till 50 000 kr per person och år.

Genom att förstå hur timpriser för hantverkare fastställs och vad som påverkar dem, kan du bättre planera och budgetera för ditt byggprojekt. Det är alltid en bra idé att få offerter från flera olika hantverkare och byggföretag för att jämföra priserna och säkerställa att du får det bästa möjliga värdet för dina pengar.