Mindomo

Genom att skapa unika tankekartor hämtar eleverna information och bestämmer själva vad som är viktigt och hur allting inom ämnet hänger ihop. Anledningen till varför detta är ett bra sätt är för att eleverna ska utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och själv ta beslut om vad som är relevant.