Skyddat Boende i Skåne

Braliva tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Det viktigaste säkerhetsarbetet består av förebyggande åtgärder där klienten själv har ett ansvar med bland annat att bryta kontakten med förövaren, byta nummer och koppla ner sig från sociala medier. Braliva är med vid alla kontakter med till exempel myndigheter, sjukvård och polis.

Bralivas ambition är att varje klient ska ta de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna bygga upp ett nytt liv. Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.