Skyddat boende kan tilldelas kvinnor (och i förekommande fall män) som utsatts för våld i hemmet och behöver någonstans att ta vägen. Det är en form av stödboende, bemannad med personal som är speciellt utbildad för att genom samtal, aktiviteter och andra metoder hjälpa utsatta kvinnor att komma på fötter och gå vidare i livet.

Braliva är en av de ledande aktörerna i Södra Sverige när det handlar om att tillhandahålla skyddat boende. Kontakta dem om du har ytterligare frågor.

Skyddat boende

Ett så normalt liv som möjligt

Mycket av tiden på ett skyddat boende går åt till samtal, men även till aktiviteter som gör livet lite lättare för kvinnorna och barnen. Personalen ser till att barnen får komma ut och leka varje dag. Överlag ska livet på ett skyddat boende upplevas så normalt som möjligt. De boende har ofta tillgång till egna lägenheter där de kan vara i fred, men samtidigt ha tillgång till gemensamma lokaler.

Svårt att hitta bostäder

Tanken är att man ska vistas en kort tid på ett skyddat boende, men många som blir redo att flytta till en egen bostad blir kvar på boendet. Anledningen till det är att det helt enkelt är svårt att hitta bostäder i vissa kommuner. Detta gör att det blir svårt att ta in nya kvinnor på skyddat boende, så det råder platsbrist trots att det egentligen inte finns för få skyddade boenden.

Yttre och inre säkerhet

Ett skyddat boende måste hållas helt hemligt från våldsverkaren, och adressen lämnas aldrig ut till utomstående. Säkerhetsdörrar, kameraövervakning och larm kopplade till vaktbolag och polis gör att miljön är trygg och säker. Lika viktigt som detta så kallade skalskydd är dock att kvinnorna själva har ett säkerhetstänk och inte röjer sin vistelseort för mannen. Skulle hon göra det kan hon inte längre bo kvar i det skyddade boendet.