Dubbelhäftande tejp eller monteringstejp används för att montera samma två olika ytor. Fördelen att använda en dubbelhäftande tejp till skillnad från mekaniska förband är att man exempelvis slipper göra åverkningar på underlagen. Exempelvis håltagning.

Det finns många parametrar att ha med när man ska välja rätt dubbelhäftande tejp för ändamålet. I huvudsak bör följande frågor kunna besvaras:

  1. Vilka typer av ytor ska sammanfogas? Är det enkla material såsom aluminium eller glas? Eller svårare ytor såsom PP-plast eller målade ytor?
  2. Ska produkten sitta inne- eller ute? Temperaturintervall?
  3. Är ytorna släta eller lite ojämna? Vid lite ojämna eller skrovliga ytor krävs något tjockare tejp för att ta upp ojämnheterna.

För att tejpen ska kunna fästa bra mot ytan krävs det att tejpens ytenergi är lägre än vad ytan är som ska sammanfogas. Olika material och ytor har olika ytenergier. Detta påverkar tejpens förmåga att fästa bra. En del tejper kräver också en viss så kallad sättid för att uppnå maximal styrka. Denna sättid är lite olika men man brukar säga att de flesta tejperna har 70–80 % styrka efter en timme och maximal styrka efter 72 timmar. Detta är beroende på tryck som fogen utsätts för samt temperatur.

För den som önskar en stark dubbelhäftande tejp finns akrylfoamtejper. Akrylfoamtejp är en produkt som har en kärna vanligtvis med mycket hög densitet. Detta gör att den inre styrkan i tejpen är avsevärt mycket högre än traditionella monteringstejper likt skumplasttejp. Denna typ av tejp finns i olika färger med olika egenskaper beroende på vilket underlag ytorna har.

Länk till akrylfoamtejp enligt ovan: https://sanojtape.se/collections/dubbelhaftande-tejper/products/dubbelhaftande-akrylfoamtejp-transparent