Att förstå ekonomiska termer kan vara överväldigande för många, särskilt när det kommer till lån, pantbrev och lagfart. Här är en ekonomisk ordlista med olika ämnen inom ekonomi som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Lån

 • Amortering: Betalningar som görs för att minska skulden på ett lån.
 • Ränta: Kostnaden för att låna pengar.
 • Effektiv ränta: Den totala kostnaden för ett lån, inklusive ränta och andra avgifter.
 • Kreditvärdering: En bedömning av en persons kreditvärdighet baserat på tidigare kredit- och betalningshistorik.
 • Skuldsanering: En process där en person kan få hjälp med att minska sin skuldbörda.

Pantbrev

 • Pantbrev: Ett dokument som används som säkerhet för ett lån, vanligtvis för en fastighet.
 • Första och andra pantbrev: Den första pantbrevet har högsta prioritet när det gäller att få betalt vid en eventuell försäljning av fastigheten, medan andra pantbrev har lägre prioritet.
 • Pantbrevslån: Ett lån som är säkrat med ett pantbrev.
 • Uppskovsbelopp: En summa pengar som kan användas för att skjuta upp betalningen av ett pantbrev.

Lagfart

 • Lagfart: Ett dokument som visar vem som äger en fastighet.
 • Överlåtelseavtal: Ett avtal mellan köpare och säljare som reglerar överföringen av ägande.
 • Samäganderätt: När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans.
 • Fastighetsreglering: En process där fastighetsgränserna fastställs och dokumenteras.

Andra ämnen inom ekonomi

 • Aktie: En andel i ett företag.
 • Indexfond: En fond som följer ett specifikt aktieindex.
 • Pensionsförsäkring: En försäkring som ger inkomst under pensionen.
 • Sparande: Att lägga undan pengar för framtida behov eller investeringar.

Genom att förstå dessa ekonomiska termer kommer du att vara bättre förberedd för att hantera dina personliga ekonomiska beslut och ta kontroll över din ekonomiska framtid.